Raad 23 januari: van bouwen in het buitengebied en op Land van Tap tot gemeentelijke accommodaties

Ontwerp zonder titel.png
Gerdien Maaijen.JPG CU-Logo-Overbetuwe-Impact-in-Cirkel-RGB.png
Door Gerdien Maaijen, Nieuws uit de afdeling op 24 januari 2024 om 17:00

Raad 23 januari: van bouwen in het buitengebied en op Land van Tap tot gemeentelijke accommodaties

Afgelopen dinsdag was er weer een raadsvergadering waar raadslid en fractievoorzitter Gerdien het woord voerde. Een aantal onderwerpen waren vooral ruimtelijk van aard, maar het ging bijvoorbeeld ook over de beschikbaarheid van gemeentelijke accommodaties in de dorpen.

Land van Tap

Zoals ook in De Gelderlander te lezen is (‘Nieuwbouw op Land van Tap in Elst gaat richting zestigtal woningen’), heeft de ChristenUnie ingestemd met een voorstel van een aantal politieke partijen om de mogelijkheden van meer woningen op Land van Tap te onderzoeken. In de huidige plannen stonden 36 woningen gepland. Door de grote woningnood is het goed om op deze locatie alsnog te kijken of en hoe meer woningen mogelijk zijn.

Bestemmingsplan buitengebied Elst

Mede op ons initiatief is er over een bestemmingsplan in het buitengebied van Elst gestemd in plaats van via een hamerslag unaniem met het voorstel in te stemmen. De ChristenUnie heeft tegen het voorstel gestemd, ook al zien we het belang van dit plan. Het blijft voor ons namelijk onwenselijk dat er structureel wordt afgeweken van de normen voor hoe groot woonhuizen in het buitengebied worden gebouwd. We willen dat de raad spreekt over de maximale grootte van woningen in het buitengebied.

Gemeentelijke accommodaties

Door de gehele gemeente heen zijn er wel panden te vinden die door de gemeente worden verhuurd aan verenigingen en lokale organisaties. In politieke taal worden die gemeentelijke accommodaties genoemd. Om het onderhoud van de gebouwen door de gemeente betaalbaar te houden, wordt er via huur een financiële bijdrage van gebruikers gevraagd. Hoe hoog die huur mag zijn, wordt in het tarievenbeleid vastgesteld. Een belangrijk onderwerp voor inwoners dus! En het is belangrijk dat er ook voldoende ruimtes in de kleinere dorpen in onze gemeente zijn en blijven. De hele raad heeft daarom drie jaar geleden het college van burgemeester en wethouders opgeroepen om te onderzoeken hoe we kunnen toegroeien naar meer kostendekkendheid van ons tarievenbeleid. Om daarna te bepalen wat dat betekent voor verenigingen. En of / hoe we dat willen uitvoeren. De gemeenteraad heeft inmiddels meer inzicht in de huidige kostenverdeling. Maar er is nog meer inzicht nodig. Bij bespreking van dit onderwerp hebben wij daarom voorgesteld om dat inzicht sneller dan binnen vijf jaar te krijgen.

Meer weten over afgelopen raadsvergadering?