Samen recht doen: ook na 2025

fractiefoto.jpeg
Gerdien Maaijen.JPG
Door Gerdien Maaijen op 8 november 2023 om 14:00

Samen recht doen: ook na 2025

Ieder jaar begin juli wordt er in een extra raadsvergadering gesproken en besloten over de plannen en financiën het volgende jaar (de kadernota). Dit was onze inbreng toen. Daarna maakt het college van burgemeester en wethouders op basis daar van een concept-begroting. Op 7 november vergaderde de gemeenteraad over die begroting. Iedere politieke partij deelt inzichten over de begroting, stelt soms veranderingen voor met amendementen of stelt het college voor om extra dingen te doen met moties. 

ChristenUnie Overbetuwe stelde voor om alvast meer na te denken over hoe het na 2025 moet. Dat klinkt nog ver weg, maar de tijd gaat snel. Deze maand stemmen we voor de Tweede Kamer. Zij besluit daarna hoeveel geld er voor de gemeenten is in 2026 en 2027. Ook voor Overbetuwe. Op dit moment weten we dus nog niet hoeveel geld we als gemeente dan hebben. En met alle prijzen en lonen die stijgen en met een tekort aan mensen en middelen, is het goed om alvast na te denken hoe we keuzes maken als dat in 2026 en 2027 misschien nodig is. Gelukkig steunen alle politieke partijen en het college ons voorstel.

De volledige inbreng is hier te lezen.

Hieronder leest u een samenvatting van onze algemene beschouwing van de begroting. Ons uitgangspunt in deze raadsperiode is Samen Recht Doen.

Samen

ChristenUnie Overbetuwe vindt het belangrijk dat iedereen mee kan denken. U staat nog veel dichter bij uw leefomgeving dan de politiek en weet vaak heel goed wat er kan. Als u meedenkt, is het goed om vooraf te weten hoeveel budget er bijvoorbeeld is gereserveerd. Dan is het voor iedereen makkelijker te zien wat past en wat misschien niet. Dat is fijn als inwoners veel tijd en energie stoppen in uitwerking van ideeën. En gelukkig is er vaak veel inzet van iedereen om samen onze gemeente mooier te maken!

Recht

Wij zijn blij dat er extra geld is om te herdenken, beseffen en beleven rond de 80e Airborne Herdenking in 2024. Vrijheid is iets om te koesteren! Ook zien we graag dat iedereen in Overbetuwe goed en duurzaam kan leven. Op een manier die het beste past bij ieders mogelijkheden. Bijvoorbeeld in een ecologisch huis of in een zogenoemd knarrenhofje. Dat is anders, niet bijzonder. En het zou gewoon moeten zijn.

Doen

Het is hoog tijd om het huishoudboekje ook na 2025 alvast op orde te brengen. Er is genoeg wat we nu al kunnen en moeten doen. Iedereen verdient zo snel mogelijk eerlijk inzicht in de kostenontwikkeling. In 2024 en ook daarna. Gelukkig start het college met voorbereidingen. Daarom stemmen we in met de begroting 2024.

ChristenUnie Overbetuwe wil ook in 2024 Recht Doen. Samen met andere politieke partijen, onze burgemeester, de wethouders en met u en jou. Wie doet er mee?

Wilt u weten hoe wij hebben gestemd over alle besluiten, wijzigingsvoorstellen en oproepen? Dat kunt u hier vinden, via de stemuitslag bij elk agendapunt. Via dezelfde link is de vergadering ook te bekijken.

We vinden het altijd leuk om uw reactie op onze inbreng en stemmingen te horen. Net als dat we graag over andere zaken horen die u bezighouden. Neem gerust contact met ons op!