Schriftelijke vragen over de status uitbetaling energietoeslag 2023

Armoede - twee huizen.jpg
Gerdien Maaijen.JPG
Door Gerdien Maaijen op 1 november 2023 om 10:00

Schriftelijke vragen over de status uitbetaling energietoeslag 2023

Gerdien Maaijen heeft namens de ChristenUnie-fractie vragen gesteld om te weten wanneer inwoners een uitbetaling van de energietoeslag kunnen verwachten of daar aanspraak op kunnen maken. Omdat de inkomensgrens in 2023 tot 130% ipv 120% van het minimumloon is, zal er een groep zijn die het nog actief moet aanvragen.

Gerdien:"Inwoners die de energietoeslag vorig jaar kregen, hebben in april dit jaar al een bedrag van 500 ontvangen. Het is inmiddels november, er komen weer wintermaanden aan, en het jaar is ruim onderweg naar de jaarwisseling. Het zou fijn zijn als er nu snel duidelijkheid komt over de uitbetaling."

In maart 2023 informeerde het college de raad via een informatiememo over de status van de energietoeslag met een vooruitblik naar de eenmalige energietoeslag 20232 en de uitvoering van amendement A3 begrotingsraad 2023 op 8 november 2022 om de inkomensgrens van de eenmalige energietoeslag 2023 te verruimen van 120% van het wettelijk sociaal minimum naar 130%. In de informatiememo geeft het college aan:

“Het is (voorlopig) nog niet mogelijk de eenmalige energietoeslag 2023 uit te keren. Dit kan pas na inwerkingtreding van de nieuwe Wet Energietoeslag, naar verwachting in juni 2023. We kunnen ook pas dan uitvoering geven aan het amendement. Er is nu nog onvoldoende concrete informatie vanuit het Rijk om nieuwe beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 op te stellen. We houden dit uiteraard in de gaten en pakken dit direct op zodra er meer duidelijkheid is."

Op de website van de gemeente is op 5 oktober informatie gepubliceerd waarin wordt aangegeven “U kunt de eenmalige energietoeslag 2023 nog niet aanvragen. De gemeente Overbetuwe verwacht eind oktober duidelijkheid te kunnen geven over de uitbetaling van de energietoeslag 2023.”

Onze vragen

  1. Wat is de status van de uitvoering van het amendement om de inkomensgrens voor 2023 te verhogen naar 130%?
  2. Wanneer en hoe kunnen inwoners die niet eerder energietoeslag ontvingen, de energietoeslag aanvragen?
  3. Wanneer wordt betaling van de energietoeslag 2023 in Overbetuwe verwacht?

Schriftelijke vragen op iBabs