Op een groene en rechtvaardige toekomst!

IMG_0402.jpg
CU-Logo-Overbetuwe-Impact-in-Cirkel-RGB.png Foto Judith.jpg
Door Nieuws uit de afdeling, Judith Westerink op 28 september 2023 om 13:00

Op een groene en rechtvaardige toekomst!

Op 22 november zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Op de landelijke ChristenUnie-lijst staat Judith Westerink, voormalig fractievolger bij de Gelderse Statenfractie en woonachtig in Heteren: “Ik geloof dat we geroepen zijn om voor elkaar en voor de Schepping te zorgen. Aan onrecht heb ik een grote hekel, of het nu gaat om onderdrukking van mensen of om vernietiging van de natuur. Bij de ChristenUnie, als groene en sociale partij, voel ik me daarom thuis.”

Toen ik hoorde dat het kabinet gevallen was, baalde ik enorm. Er zijn zoveel urgente problemen die actie nodig hebben van onze regering! Zelf voel ik mij erg betrokken bij de discussies over biodiversiteit, klimaat, landbouw, landschap en de toekomst van het platteland. In het belang van natuur en waterkwaliteit is het nodig dat er grote veranderingen plaats vinden in de landbouw. Tegelijk vind ik het belangrijk dat dat veranderingsproces op een eerlijke en rechtvaardige manier gebeurt. De meeste boeren doen hun complexe werk met hart en ziel en naar eer en geweten. Het gaat niet alleen om hen, maar ook om hun gezinnen. En uiteindelijk ook om allerlei bedrijvigheid en sociale samenhang op het platteland. De onzekerheid is momenteel groot. Dat leidt tot frustratie, financiële problemen en zelfs tot psychische nood. De urgentie is niet alleen hoog voor de natuur, maar ook voor de boeren zelf.

De stikstofcrisis is nog maar een relatief klein onderdeel van de veel grotere ecologische en milieucrisis. De biodiversiteit staat wereldwijd onder grote druk. De klimaatverandering is al bijna niet meer te stoppen. Zoetwatervoorraden en grondstoffen raken op diverse plekken uitgeput. Het is vooral de manier van consumeren in rijke landen zoals Nederland waardoor de planetaire grenzen worden overschreden. Die is niet vol te houden. Het is ook onrechtvaardig. Het zijn vooral arme mensen die te lijden hebben van de toenemende natuurrampen. En het is onrechtvaardig ten opzichte van de Schepping.

Ik voel me thuis bij de ChristenUnie omdat het een partij is die zorg voor de schepping serieus neemt, en tegelijkertijd strijdt voor een eerlijke verdeling. De sterkste schouders moeten ook hierin de zwaarste lasten dragen. Het verkiezingsprogramma bevat heel veel goede ideeën, maar de volgende zijn mijn favoriet:

  • Afschaffen van ‘fossiele subsidies’
  • Minder gewasbeschermingsmiddelen, meer biodiversiteit in de landbouw
  • Grondgebonden landbouw, vee in balans met het land
  • Belonen van natuurinclusieve landbouw door een heffing in de keten en meer geld voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer
  • Echte prijzen voor vervuilende producten, lager BTW tarief voor gezonde voeding
  • Aanpakken van grote, milieuvervuilende bedrijven zoals Chemours en Tata Steel
  • Structureel meer investeren in natuur

De ChristenUnie komt met noodzakelijke, verantwoordelijke en doordachte plannen voor de toekomst. Laat een nieuw kabinet daar maar mee aan de slag gaan!

En o ja, je kunt op mij stemmen op 22 november! (#24)

Judith Westerink, Heteren