Kadernota: Plannen voor 2024 en verder

_BW89253_HDR.jpg
CU-Logo-Overbetuwe-Impact-in-Cirkel-RGB.png
Door Nieuws uit de afdeling op 5 juli 2023 om 10:00

Kadernota: Plannen voor 2024 en verder

Ieder jaar begin juli wordt er in een extra raadsvergadering gesproken en besloten over de plannen en financiën het volgende jaar (de kadernota). Daarnaast wordt er ook kort gesproken over de voortgang van de grote projecten (het projectenboek), de grondexploitaties (financiële ontwikkelingen van gronden in bezit van de gemeente) en de jaarstukken van het voorgaande jaar (afsluiting vorig jaar).

Iedere fractie deelt inzichten over de kadernota (algemene beschouwingen), stelt soms wijzigingen van de plannen voor (amendementen) en/of doet oproepen aan het college voor aanvullende zaken (moties).

Bij het projectenboek heeft de ChristenUnie deze keer een oproep gedaan om meer samenhangende (financiële) afwegingen te maken. Dat deden wij samen met VVD en D66. Er moeten steeds meer (financiële) keuzes gemaakt worden door stijgende kosten, schaarste van mensen en middelen, onduidelijkheid over geld van het rijk na 2025 en de vele plannen in Overbetuwe. Om goed geïnformeerde keuzes te maken, vragen wij om inzicht in de financiële en niet-financiële gevolgen van keuzes bij specifieke plannen. En om uitgangspunten/criteria als middel om makkelijker over het geheel van de plannen keuzes te maken. De motie kunt u hier vinden.

Hieronder leest u een samenvatting van onze algemene beschouwing van de kadernota.

Samen

We zijn blij met de voortvarende uitvoering van onze motie Steenbreek. Tegels eruit, groen en regentonnen erin. Een mooi voorbeeld van recht doen. Vóór het indienen van motie Steenbreek bracht onze fractie Steenbreek regelmatig in. Samen aan zet (titel coalitieprogramma) betekent voor ons ook: luisteren naar fracties, ook zonder moties of amendementen. Wij blijven kritisch op de slagvaardigheid van samen aan zet.

Recht

Het is belangrijk dat iedereen in Overbetuwe goed en duurzaam kan wonen en leven, op een manier die past bij ieders mogelijkheden. Wij zien graag dat bijzondere woonvormen, zoals eco-dorpen en knarrenhofjes niet langer benaderd worden als bijzonder. Ook doorstroming naar betaalbare koopwoningen blijft belangrijk.

Na 2025 komen er financiële ravijnjaren aan: tekorten en onduidelijkheid over bijdragen van het rijk. Wij blijven kritisch op financiën en roepen op tot meer integraal (financiële) afwegingen. Van het college verwachten we proactieve plannen voor een gezonde financiële situatie op korte en lange termijn.

Doen

Jeugd is vaak goed in ‘gewoon doen’. En hebben goede ideeën waar volwassenen niet aan denken. Laten we daar een voorbeeld nemen en jeugd actief betrekken bij gemeentelijke keuzes.

Als laatste een oproep om met onze jeugd te blijven herdenken, beseffen en beleven. In 2024 herdenken we 80 jaar Airborne en 80 jaar bevrijding in 2025. Met Oekraïne in gedachten is het makkelijker om daar een voorstelling bij te maken.

De ChristenUnie blijft zich richten op samen recht doen. We hopen dat iedereen meedoet!

Hier kunt u de volledige tekst lezen.

Wilt u weten hoe wij hebben gestemd over alle besluiten, wijzigingsvoorstellen en oproepen? Dat kunt u hier vinden, via de stemuitslag bij elk agendapunt.

Stemmingen

Wij vinden het altijd leuk om uw reactie op onze inbreng en stemmingen te horen. Net als dat we graag over andere zaken horen die u bezighoudt. Neem gerust contact met ons op!