Bijdrage in de raadsnieuwsbrief van juni

fractiefoto.jpeg
Gerdien Maaijen.JPG
Door Gerdien Maaijen op 1 juli 2023 om 10:00

Bijdrage in de raadsnieuwsbrief van juni

Anderhalve week na een raadsvergadering in Overbetuwe, verschijnt er een nieuwsbrief. Afwisselend informeren twee gemeenteraadsleden inwoners over wat er iedere maand in de raadsvergadering gebeurt. De nieuwsbrieven (en meer) zijn hier te vinden. Via griffie@overbetuwe.nl kan iedereen zich abonneren op een digitale versie van deze nieuwsbrief. Dit is mijn bijdrage aan de nieuwsbrief over de raadsvergadering van 27 juni.

Voor iedere raadsvergadering is er raadsspreekuur: iedereen kan zich van te voren aanmelden om de gemeenteraad kort iets te vertellen. Deze keer nemen we afscheid van kinderburgemeester Thijmen Wien: een heel warm dankjewel voor je inzet voor samen buiten! En we maken kennis met onze nieuwe kinderburgemeester, Kate Janssen: super welkom en heel veel plezier & succes!

De raad begint altijd met een moment van bezinning. Deze keer wens ik de raad wijsheid bij het besluiten en respect in het debat, met oog voor mens, dier en plant.

Op iedere raadsvergadering staat agendapunt ‘verbonden partijen’. Verbonden partijen gaat over samenwerking tussen gemeenten in de regio. Deze keer rapporteer ik over de voorjaarsvergadering van de Euregio Rijn-Waal. De Euregio Rijn-Waal ondersteunt grensoverschrijdende activiteiten in het Duits-Nederlandse grensgebied. Namens onze gemeenteraad ben ik lid van de Euregio Rijn-Waal.

Gemeente Overbetuwe besteedt ruim 10% van de jaarlijkse begroting aan regionale samenwerking. Deze keer worden voor een aantal samenwerkingsverbanden besluiten genomen over de financiën. Om goed zicht te houden op samenwerking in de regio, heeft onze gemeenteraad raadsrapporteurs gekozen. Raadsrapporteurs zetten zich namens de gemeenteraad extra in om bepaalde samenwerkingsverbanden te volgen. Zoals bijvoorbeeld de Euregio Rijn-Waal en ook de Groene Metropoolregio en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), waar deze keer besluiten over worden genomen. Samenwerking tussen gemeenten is misschien niet altijd heel zichtbaar en wel een onderwerp dat regelmatig op de agenda van de gemeenteraad staat.

We besloten deze keer over nog veel meer belangrijke onderwerpen voor inwoners en ondernemers in Overbetuwe. Bijvoorbeeld de kruising Olympiasingel-sportpark De Pas in Elst, lokale maatregelen voor de Gastvrije Waaldijk in Oosterhout en vernieuwen van het klachtenproces.

Het is altijd fijn als mensen bij een vergadering aanwezig zijn: van harte welkom op de publieke tribune en als gast van de raad!