Terugblik op de raad van 30 mei: van regionale participatie tot inwonersparticipatie

Gezin aan keukentafel met huiswerk
CU-Logo-Overbetuwe-Impact-in-Cirkel-RGB.png
Door Nieuws uit de afdeling op 5 juni 2023 om 09:00

Terugblik op de raad van 30 mei: van regionale participatie tot inwonersparticipatie

Op 30 mei was er weer een raadsvergadering. Na een mooi Pinksterweekend waren we weer gemotiveerd om over diverse onderwerpen te praten. We lichten er een aantal uit. De volledige raadsvergadering kunt u hier terugkijken.

MGR SDCG & BVO DRAN

Een hele mond vol, deze twee afkortingen: MGR SDCG betekent Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland. Dit is een regionaal samenwerkingsverband van 11 gemeenten op het terrein van zorg, onderwijs en participatie. In deze raadsvergadering werd om zienswijzen van de raad gevraagd, zodat op een later moment de raad kan instemmen met wijzigingen die de invloed en grip van de gemeenteraden verstevigen.

BVO DRAN gaat over het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem/Nijmegen. In deze vergadering werd gevraagd om reacties op de concept-financiële begroting voor de komende jaren.

Gerdien: "in de regio wordt veel door gemeenten samengewerkt. Die samenwerking wordt uitgevoerd daar verschillende organisaties. De gemeenteraad blijft verantwoordelijk en besteedt ongeveer 10% van de gemeentebegroting aan regionale samenwerking. Belangrijk dus om voor al deze samenwerkingen goed op de financiën te letten. En goed dat de regels voor samenwerking aangescherpt worden. In Overbetuwe werken we met raadsrapporteurs, wat ook helpt om als raad grip te houden (zie ook Over 2018-2022: Het belang van raadsrapporteurs)"

Nota Recreatie

De nota is opgesteld in gezamenlijke opdracht van de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. Beide gemeenten willen vervolgstappen zetten bij het versterken en vergroten van het belang van recreatie en toerisme.

Onze fractie heeft een wijzigingsvoorstel van Burgerbelangen Overbetwe (BOB) gesteund om een besluit over structureel meer geld voor recreatie en toerisme uit te stellen tot de kadernotavergadering, begin juli. Dit wijzigingsvoorstel is door de gemeenteraad aangenomen.

Ook heeft de ChristenUnie de fractie GemeenteBelangen Overbetuwe gesteund in een oproep om versneld te onderzoeken of het bestaande toeristische platform versterkt kan worden. Wij konden onze steun geven, omdat de wens van onze fractie werd overgenomen om dat ook in overleg te doen met natuur- en landschapsporganisaties. Die werden in eerste instantie niet genoemd. Wij vinden namelijk dat natuur- en landschapsorganisaties een nadrukkelijke rol moeten spelen in de ontwikkeling van toerisme en recreatie. Juist om te zorgen dat respect voor de leefbaarheid, natuur en landschap de aandacht krijgt en houdt die nodig is. En zeker als toerisme en recreatie vanuit een economisch motief verder wordt ontwikkelt.

Inwonersagendering & -initiatief

De ChristenUnie is blij met dit voorstel om mensen uit Overbetuwe meer mogelijkheden te geven initiatieven uit te werken. In het belang van de Overbetuwse gemeenschap. Wij willen in de verordening heel duidelijk maken dat mensen er ook voor kunnen kiezen om zichzelf of hun initiatief te laten vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld door een organisatie of door één of meerdere personen. In het voorstel was voor statushouders niet de mogelijkheid om een idee uit te werken voor mensen vanaf 12 jaar. Daarom hebben we samen met andere partijen een wijzigingsvoorstel gemaakt dat dit mogelijk maakt. Dit voorstel is door de gemeenteraad gesteund.

De politiek dicht(er)bij

Heeft u / heb jij ideeën voor de gemeente? Maak dan gerust gebruik van inwoneragendering en inwonersinitiatief! Neem gerust contact op voor meer informatie.

Benieuwd hoe de politiek in een gemeente werkt? Op 14 juni is het mogelijk om gast van de raad te zijn. Als gast van de raad krijg je uitleg over de gemeentepolitiek en een kijkje in de keuken op de politieke avond. De avond begint om 18:30. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar griffie@overbetuwe.nl. Contact opnemen met de ChristenUnie-fractie kan natuurlijk ook. 

De volgende raadsvergadering is 27 juni: tot dan! Vooraf aan de gemeenteraadsvergaderingen kan iedereen gebruik maken van het raadsspreekuur. Het raadsspreekuur geeft inwoners een podium om aandacht te vragen voor onderwerpen die (nog) niet op de agenda staan van de politieke avond, met daarna een rondvraag voor de raads- en burgerraadsleden. Laat het weten als u/jij hier meer informatie over wilt!