Terugblik op de raad van 18 april: van eerherstel en erkenning leed KNIL-militairen tot eigen vergaderafspraken

Kerk Elst
Gerdien Maaijen.JPG
Door Gerdien Maaijen op 24 april 2023 om 12:00

Terugblik op de raad van 18 april: van eerherstel en erkenning leed KNIL-militairen tot eigen vergaderafspraken

Op 18 april was er weer een gemeenteraadsvergadering, propvol agendapunten, aanpassingen en nieuwe voorstellen. We lichten er graag een paar onderwerpen uit. De volledige raadsvergadering kunt u hier terugkijken.

Eerherstel en erkenning leed KNIL-militairen in Overbetuwe.

De gemeenteraad stemde unaniem in met het voorstel om het leed te erkennen van de voormalige Molukse KNIL-militairen en hun meegereisde echtgenotes bij hun ontvangst en opvang in Nederland. Grafrechten voor de graven van voormalige Molukse KNIL-militairen en hun echtgenotes op de gemeentelijke begraafplaatsen van Overbetuwe worden daarvoor vrijgegeven vanaf 1 januari 2021. Ook komt er een gedenkteken samen met de Molukse gemeenschap van Overbetuwe. En zal onze burgemeester tijdens een gezamenlijk moment met de Molukse gemeenschap in 2023 de erkenning van het leed uitspreken.

Namens de hele gemeenteraad legde plaatsvervangend raadsvoorzitter Elbers een verklaring over het voorstel af: “Meer dan 70 jaar geleden arriveerden Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen in Nederland. Deze Molukse KNIL-militairen hadden de Nederlandse koningin gediend en uit haar naam gevochten in Nederlands-Indië. Bij hun aankomst in Nederland ontvingen zij echter geen heldenontvangst of – tenminste- erkenning van hun inzet als militair. Ze werden -eerloos- uit het leger ontslagen en weggestopt in kampen. Als gemeenteraad van Overbetuwe zijn we dankbaar dat wij vandaag met dit besluit kunnen bijdragen aan eerherstel en erkenning van het leed van deze militairen, hun meegereisde echtgenotes en kinderen.”

Woonwagenstandplaatsen

Wat betreft de nieuwe woonwagenstandplaatsen in Randwijk, zijn we van mening dat er ook naar de langere termijn gekeken moet blijven worden. Gerdien: ”We vinden het belangrijk dat onderzoek naar standplaatsen niet vertraagt of stopt en daarin moeten we samenwerken met gemeenten in de regio”. De wethouder zei toe dat het college aan de slag gaat en de raad in 2023 verder zal informeren.

Multifunctioneel sportcentrum Elst

Voor het nieuw te bouwen multifunctionele sportcentrum in Elst, is extra geld nodig. De ChristenUnie vindt de gestegen kosten zorgelijk. De kosten van materialen en mensen die werken aan projecten blijven maar stijgen door de inflatie en schaarste. Gelukkig is er geld gereserveerd om de inflatie te kunnen opvangen, maar er zijn veel grote projecten in Overbetuwe. Mogelijk moet er gekozen worden wat wel en wat niet kan in de uitvoering. We hebben toch ingestemd met het voorstel, omdat we sport, de sociale aspecten van sport en de voortgang van deze duurzame nieuwbouw belangrijk vinden.

Bebouwing Schuytgraaf Arnhem aan de rand van Overbetuwe

Er wordt in de gemeente Arnhem veel gebouwd. Ook aan de rand van Overbetuwe. In het verleden zijn afspraken gemaakt met de gemeente Arnhem tot waar er gebouwd wordt bij de grens met Overbetuwe. De gemeenteraad wil dat gemeente Arnhem zich aan de gemaakte afspraken houdt en voorbereid is als dat niet gebeurt.

Wethouders wonen in Overbetuwe

Een van de wethouders woont niet in Overbetuwe. De gemeenteraad besluit ieder jaar of we dat willen en het kan, wat een ontheffing heet. De ChristenUnie heeft niet ingestemd met de ontheffing, omdat we vinden dat het voor de gemeente goed is als wethouders hier wonen. Wel hebben we duidelijk aangegeven dat we geen twijfels hebben over de betrokkenheid van de wethouder bij Overbetuwe.

Vergaderregels van de gemeenteraad

De gemeenteraad maakt iedere raadsperiode afspraken over hoe we vergaderen. Dit klinkt misschien saai en lijkt niet belangrijk voor inwoners, maar dat is het wel. Het is belangrijk dat er voor inwoners, bedrijven en bijvoorbeeld verenigingen besluiten genomen worden. Deze keer hebben we wat dingen veranderd. Bijvoorbeeld dat overleg tussen fractievoorzitters nu fractievoorzittersoverleg heet in plaats van seniorenconvent. En dat het maken van de agenda voor gemeenteraadsvergaderingen voortaan door een kleiner groepje raadsleden wordt voorbereid. De ChristenUnie wil graag dat de politieke vergaderingen beginnen om 19:30. Op die manier hebben raadsleden en burgerraadsleden genoeg tijd om te schakelen tussen werk en politiek, bijvoorbeeld door rustig te eten en thuis te zijn.