Terugblik op de raad: van noodopvang tot verantwoorde nieuwbouw in Zetten

Zetten,_de_Linge_bij_de_Weteringswal_IMG_2431_2019-09-15_08.17.jpg
Gerdien Maaijen.JPG Harry Bruggema.JPG
Door Gerdien Maaijen, Harry Bruggema op 18 januari 2023 om 12:00

Terugblik op de raad: van noodopvang tot verantwoorde nieuwbouw in Zetten

Dinsdagavond 10 januari vergaderde onze gemeenteraad over onder andere de verlenging van de crisisnoodopvang voor mensen in nood en extra geld voor de nieuwbouw van de Wanmolen in Zetten.

Verlenging crisisnoodopvang in Elst

De ChristenUnie vond het raadsvoorstel om mensen in nood één maand langer op te vangen in de crisisnoodopvang in Elst niet duidelijk genoeg. In de raadsvergadering hebben we daarom gevraagd om meer helderheid: kunnen we de crisisnoodopvang niet verlengen met drie maanden én ook voldoen aan de opgelegde opvangplaatsen voor mensen uit Oekraïne?
De burgemeester was duidelijk in de beantwoording. De crisisnoodopvang biedt zeer minimale voorzieningen en is er op gericht om mensen in nood een aantal dagen een veilige plek geven; geen weken of maanden. Mensen nog een keer drie maanden opvangen op deze locatie is daarom zeer onwenselijk. Het is aan de landelijk overheid om eind februari te zorgen voor voldoende opvangplaatsen. Opvangplaatsen met voorzieningen die passen bij langere verblijfsperioden dan acute crisissituaties.
De ChristenUnie heeft ingestemd met de verlening van één maand.

Extra geld nieuwbouw Wanmolen Zetten

De ChristenUnie ziet het belang van een nieuwe De Wanmolen voor inwoners en verenigingen in Zetten. We hebben eerder bijvoorbeeld het initiatief genomen om 3 sportzaaldelen mogelijk te maken. Gezien alle kostenstijgingen in de samenleving, vinden we het echter ook belangrijk dat de gemeenteraad stuurt op grote projecten. En gemeentelijk geld zorgvuldig blijft verdelen over initiatieven in al onze dorpen. De financiën moeten ook op de lange(re) termijn op orde zijn en blijven.
Op voorstel van de ChristenUnie, gesteund door D66 en PvdA, is er daarom tijdens de raadsvergadering gesproken over een mogelijke wijziging van dit besluit. Met als doel om eerst duidelijkheid over het ontwerp te krijgen, voordat er veel extra budget wordt vrijgemaakt. Uiteindelijk besloten we deze wijziging niet in stemming te brengen, omdat de mogelijke vertraging onwenselijk is. En omdat de verantwoordelijk wethouder heeft aangegeven de gemeenteraad actief te informeren over de (financiële) voortgang en het ontwerp aan de gemeenteraad voor te leggen. Ook zal er onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om extra woningen rond de nieuwe Wanmolen mogelijk te maken.
Onze fractie heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van het extra budget. Hierdoor kan de bouw van de nieuwe Wanmolen voor inwoners en verenigingen in Zetten verder.

Politieke vergaderingen bijwonen

Vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, tenzij anders aangegeven. U/jij bent van harte welkom op de publieke tribune. Of kijk online mee. De bijeenkomsten zijn ook altijd terug te kijken via www.raadoverbetuwe.nl. De video en agenda(stukken) van de raadsvergadering op 10 januari zijn te vinden via deze link.

Labels: