Nieuwsbrief december

Overbetuwe - Rijk van Nijmegen
Nieuwsbrief december

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Graag willen we samen met u het nieuwe jaar beginnen met ontmoeting en elkaar alle goeds toe te wensen.

Wij willen u hartelijk uitnodigen voor onze nieuwjaarsreceptie op DV vrijdag 6 januari 2023, van 16.00-18.00 uur.

Deze vindt plaats bij de familie Haveman, Kerkstraat 19 te Zetten.
In verband met de catering is het fijn dat u zich aanmeldt, maar dat is niet verplicht. (dat kan door deze mail te beantwoorden)

We zijn blij dat we na drie jaar dit weer kunnen organiseren en hopen u te ontmoeten.
Hartelijk welkom!

Save the date!

DV 30 januari 2023 organiseren wij een avond in Nijmegen met het oog op thema's die spelen rondom de provinciale statenverkiezingen. Meer informatie hierover volgt nog.

Is actief meedoen bij de ChristenUnie iets voor jou?

Facebook & Twitter
ChristenUnie Overbetuwe, waar ook Nijmegen onder valt, zoekt hulp voor de Facebookpagina en Twitter. Ben jij handig met één of allebei en kun je ook aardig teksten schrijven? Help ons dan regelmatig om, in samenwerking met de fractie in Overbetuwe, actuele dingen uit de lokale politiek op onze sociale media te zetten.

Fractieondersteuning
Ben je geïnteresseerd in hoe lokale politiek functioneert? We gunnen je graag een actief kijkje in onze plaatselijke politieke 'keuken' in Overbetuwe. Bezoek onze fractievergaderingen, lees mee met onderwerpen en geef daarop je visie. En woon je in Overbetuwe? Dan is het worden van burgerraadslid ook een mogelijkheid.

Meer weten of meedoen?
Stuur een berichtje naar fractie@overbetuwe.christenunie.nl

Kerstgroet

Bestuur en fractie wensen u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2023.