Verkiezingsbijeenkomst en ledenvergadering CU Overbetuwe-Rijk van Nijmegen

Uitnodiging verkiezingsbijeenkomst en ledenvergadering 13 november

Overbetuwe-Rijk van Nijmegen
Uitnodiging verkiezingsbijeenkomst en ledenvergadering

Beste leden,

Graag willen wij u uitnodigen voor de ledenvergadering op DV maandag 13 november a.s. die voor een deel in het teken van de komende verkiezingen zal staan.

Sprekers op deze avond zijn Nathalie Nede (Arnhem) en Judith Westerink-Petersen (Heteren). Beide staan als kandidaat op de kieslijst van de ChristenUnie voor de 2e kamer verkiezingen op 22 november en we zijn reuze benieuwd wat zij ons kunnen vertellen om hun motivaties, het programma van de ChristenUnie en wat op 22 november gevraagd wordt! Meer informatie over hen staat verderop in deze uitnodiging.

We willen deze avond beginnen met een gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur. (inloop 18.15 uur) (voor aanmelden, zie onderaan deze brief).
Voor degenen die van deze maaltijd geen gebruik willen of kunnen maken begint de vergadering om 19.30 uur. (inloop 19.25 uur).

Deze vergadering vindt plaats in “De Hoeksteen” Pr. Irenestraat 58, Elst.

De agenda vanaf 19.30 uur is als volgt opgesteld:

 1. Opening

 2. Bijdrage van en in gesprek met Nathalie Nede
  Fractievoorzitter ChristenUnie Arnhem,
  Adviseur bij Vizier gericht op discriminatie en diversiteit.

 3. Bijdrage van en in gesprek Judith Westerink-Petersen (Heteren, 1974)
  Onderzoeker Wageningen Universiteit (WUR)

 4. Pauze (rond 21.00 uur)
 5. Vaststellen agenda huishoudelijk gedeelte

 6. Verslag vorige ledenvergadering, 14 november 2022, zie bijlage

 7. Begroting 2024, Jaarrekening 2022, verslag kascontrole, zie bijlage

 8. Benoeming kascontrolecommissie

 9. Jaarverslag 2022 secretaris, zie bijlage

 10. Bestuurssamenstelling: aftredend en herkiesbaar dhr. Jan Luursema

 11. Uit de gemeenteraad/fractie

 12. Rondvraag

 13. Sluiting

Wij willen u vragen zich voor deze avond aan te melden via harry.bruggema@overbetuwe.christenunie.nl. Wil je uiterlijk voor zaterdag 11 november de aanmelding doen en vermelden of je mee-eet? Wij zien uit naar deze vergadering en hopen u te ontmoeten!

Wil je graag verkiezingsmateriaal, posters en/of flyers, of ben je beschikbaar om te helpen flyeren, laat dat weten op bovenstaand e-mailadres. Je kunt je daar ook aanmelden voor een verkiezingsdebat in Nijmegen op 3 november. Van 15-17 uur organiseert het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners in LUX een verkiezingsdebat met de titel: het Gemeenschapskracht debat. Namens de ChristenUnie doet Stieneke van der Graaf mee. Er zijn 6 plaatsen voor de CU-supporters.

 

Met vriendelijke groet,

Jan Luursema. voorzitter kiesvereniging Overbetuwe
telefoon 0653 178 681, e-mail: jan.luursema@planet.nl

 

Voorstellen van de sprekers

42. Nathalie Nede (Arnhem, 1987)NatalieNede
Fractievoorzitter ChristenUnie Arnhem,
Adviseur bij Vizier gericht op discriminatie en diversiteit

"Teveel mensen vallen tussen wal en schip. Zij worden niet gezien en er wordt niet naar hen geluisterd. Deze mensen wil ik een stem geven, in mijn dagelijks leven en in de politiek. Op die manier geef ik uiting aan mijn geloof, want dat is waar het leven omdraait: (naasten)liefde."

Nathalie Nede heeft een hart voor mensen en een sterk rechtvaardigheidsgevoel.

Als raadslid voor de ChristenUnie in Arnhem zet ze zich in voor mensen die niet gehoord worden, zij het inwoners van kleur, migranten, woonwagenbewoners of veteranen.

Door goed te luisteren en verder te kijken dan uiterlijk vertoon, zoekt zij naar waardige oplossingen die passen binnen juridische kaders. Want regels horen de mensen te dienen en niet andersom.

Het was haar karakteristieke vasthoudendheid die in 2020 een achtergehouden rapport over discriminatie in het personeelsbeleid bij de Gemeente Arnhem boven water bracht. Dat leidde ertoe dat zij in 2022 finalist was in de “Beste Raadslid van Nederland”-verkiezing.

Ook buiten de Arnhemse raad maakt zij zich sterk voor gelijkwaardigheid. Binnen de ChristenUnie als voorzitter van het Veelkleurig Netwerk, en in haar dagelijks leven als adviseur bij Vizier, het antidiscriminatiebureau in Gelderland en Overijssel. Nathalie is ook nog toezichthouder bij een stichting voor primair onderwijs.

 

24. Judith Westerink-Petersen (Heteren, 1974)JudithWesterink
Onderzoeker Wageningen Universiteit (WUR)

"Ik geloof dat we geroepen zijn om voor elkaar en voor de Schepping te zorgen. Aan onrecht heb ik een grote hekel, of het nu gaat om onderdrukking van mensen of om vernietiging van de natuur. Bij de ChristenUnie, als groene en sociale partij, voel ik me daarom thuis."

De Heterense Judith Westerink was fractievolger voor de ChristenUnie bij de Provinciale Staten van Gelderland en staat nu op #24 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ze is voorzitter van het ChristenUnie themanetwerk Platteland Natuur Landbouw. Deze onderwerpen houden haar ook in haar werk bezig, als senior onderzoeker bij Wageningen Environmental Research. Judith is getrouwd met Bendiks en heeft twee studerende dochters.

Judith gelooft in een samenleving waarin we zorgen voor elkaar en voor de schepping. Het is juist die combinatie van groen en sociaal die haar zo aanspreekt in de ChristenUnie. "Onze huidige economie en levensstijl zijn niet vol te houden als we een goede toekomst nastreven voor iedereen, en onze verantwoordelijkheid voor de aarde serieus nemen. We moeten terug naar Bijbelse principes . Dan kunnen we als Christenen een hoopvol verhaal vertellen èn laten zien. Ik ben wat dat betreft ook erg trots op ons verkiezingsprogramma."

Lees meer op onze site