Koninklijke onderscheiding en afscheidsspeech Hanny van Brakel

DSC_8051_1[1].jpgmaandag 11 oktober 2021 19:04

Bij de laatste raadsvergadering van Hanny van Brakel heeft ze uit handen van de burgemeester een koninklijke onderscheiding gekregen. Daarna had ze nog enkele woorden te zeggen als afscheid. Je kan deze hier onder terug lezen.

Uit handen van burgemeester Patricia Hoytink-Roubos ontving Hanny van Brakel een koninklijke onderscheiding. Zij is benoemd als Lid in de orde van Oranje-Nassau. Dit als dank voor haar inzet als gemeenteraadslid de afgelopen 15 jaar. Sinds 2012 was Hanny plaatsvervangend raadsvoorzitter, zij vervangt dan de burgemeester bij haar afwezigheid. Ze was ook voorzitter van het presidium en voorzitter van de commissie die de klankbordgesprekken voert met de burgemeester en van de werkgeverscommissie van de griffie. Al vanaf 2001 was Hanny actief in de fractie van de ChristenUnie.

burgemeester hanny

Na het opspelden van de onderscheiding sprak Hanny haar afscheidsspeech uit:

Geachte voorzitter, leden van de raad. Dank voor alle vriendelijke woorden. Vandaag mijn laatste  speech, niet om een besluit te nemen voor onze inwoners of een afscheid van iemand  , maar afscheid  voor mezelf...dat is even anders! 

Er is veel gebeurd in de afgelopen 20 jaar dat ik voor de ChristenUnie betrokken mocht zijn in deze gemeenteraad. Dat is echt teveel om te noemen. Ik zou daar een boek over kunnen schrijven! Wel weet ik dat ook maar 1 stem invloed kan uitoefenen en het verschil kan maken.

Over mijn extra taken als waarnemend raadsvoorzitter, mocht ik in een intermezzo in het nieuwe Handboek voor raadsleden schrijven. Dat is op 17 september uitgereikt door Peter van de Bergen, schrijver en redacteur van het boek, maar ook mede redacteur en schrijver is onze Griffier Dorien van der Kamp. En ook wat ik daar geschreven heb, is maar een klein gedeelte van alle gebeurtenissen.

Toen ik begon was er geen Handboek, alles leerde je vanuit de praktijk, en dat is op zich een hele goede leerschool. Ook was er geen griffier ter ondersteuning, maar stapels stukken en dossiers elke maand door de bodes aan huis bezorgd. En dat kon echt niet door de brievenbus. Nu is alles digitaal en is er heel weinig meer op papier. Deze ontwikkeling  is precies op tijd gekomen, omdat juist de afgelopen periode met Covid, wij zoveel ook digitale vergaderingen en ontmoetingen konden hebben. Heel bijzonder dat wij vandaag weer voor het eerst allemaal aan tafel zitten en er publiek bij mag zijn. In deze mooie nieuwe raadzaal.

Maar het raadswerk is niet alleen vergaderen in dit huis. Als raadslid ben je vooral ook volksvertegenwoordiger. Het was heel jammer dat juist elkaar persoonlijk te ontmoeten niet mogelijk was. Dat heb ik wel gemist. De vele bedrijfsbezoeken, bijeenkomsten met diverse maatschappelijke organisaties, dorpsraden en verenigingen en ook het contact met individuele burgers. Om hun verhaal te horen en samen te onderzoeken naar hoe dingen beter kunnen of obstakels weg te nemen. Het was leerzaam, en interessant om zoveel organisaties, en de mensen erachter,  te leren kennen en te spreken. Dat heeft mij veel voldoening gegeven.

Bedankt daarvoor!

Graag wil ik wat andere dingen delen. Allereerst het feit dat er nu meer vrouwen  in de raad, griffie, college en organisatie functioneren met allerlei belangrijke taken die in het verleden meestal door mannen werden gedaan. Complimenten voor de inzet van AL deze vrouwen. Zij hebben er extra hard voor moeten werken. Hierbij niets ten nadele van de mannen, ik  bedoel dat er zo meer balans is in de manier waarop  we naar dingen kijken, in het besef dat de talenten van  iedereen, gezien, ingezet en benut kunnen worden. En zeker ook dank aan de mannen die ruimte hebben willen maken voor de vrouwen.

Belangrijk is dat wij als gemeenteraad het vertrouwen van onze inwoners zullen moeten verdienen  door de manier waarop wij met elkaar omgaan en  de besluiten nemen. Om als raadsleden niet negatief over elkaar of het College of Organisatie te spreken, maar elkaar steeds eerst de vraag te stellen. Ook elkaar vertrouwen te geven, omdat wij allemaal het beste willen doen voor onze inwoners.

Democratie is niet gewoon doen wat de meerderheid beslist. En ook niet alleen kiezen voor je eigen belang  of van je partij ,maar ook het belang  van de  ander. Democratie is juist alle  belangen goed af te wegen, ook voor minderheden, en voor hen die niet voor zichzelf op kunnen komen. We moeten anderen meer rechten geven dan we zelf opeisen. Wij hebben allemaal onze eigen aanvliegroute en idealen, maar het resultaat moet zijn op de inhoud en  luisteren naar elkaars argumenten, met respect voor een andere keuze dan die van jouw partij. Dat mag natuurlijk een pittig debat zijn. Belangrijk daarbij is ook onze woordkeuze. Vergeet niet dat ook wij een voorbeeldfunctie hebben voor onze inwoners. En maak vanuit je hart en geweten de keuzes, ook al is dat een andere dan die van  de meerderheid.  

Zelf heb ik altijd geprobeerd om  zo te handelen. Soms was dat een worsteling, en ook met dilemma’s. Maar zoals ik in het begin van mijn raadslidmaatschap, en elke keer als ik gekozen was, de eed af mocht leggen met het gebed Zo waarlijk helpe mij God almachtig, was er Hulp en inzicht van onze Schepper, die ons leven kent en draagt. Ik heb steeds om Zijn hulp gebeden, en verwacht.

Door Jezus te volgen: Door recht te doen, rechtvaardige besluiten te willen nemen en de waarheid te spreken. Hij is de Weg,de Waarheid en Het Leven. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dat wil niet zeggen dat ik geen fouten heb gemaakt. Mijn oprechte excuses als ik een  van jullie of iemand van onze inwoners, in het verleden heb gekwetst of tekort heb gedaan. 

Graag wil ik vandaag een ieder bedanken voor de samenwerking: leden van het presidium (met 4 vrouwen als voorzitters!), de werkgeverscommissie (de helft vrouw) en alle raads- en burgerleden, en dank  voor het vertrouwen dat ik mocht genieten om zolang waarnemend raadsvoorzitter te zijn.

Dank aan het College, de vele medewerkers in de organisatie speciaal ook Remco Jansen als chef de kabinet, en ook de bodes voor hun goede zorgen, en in het bijzonder de Griffie, Dorien en Annemarie, Monique, Joni, Jolanda en Gijs.

Als klein afscheidscadeautje heb ik  een boekje meegenomen. Laatst las ik ergens dat een boek geven niet meer populair is. Maar toch heb ik daarvoor gekozen!

Voor elke fractie een ander exemplaar met een thema,  van de uitgave GROEN van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Groen staat voor  Guillaume Groen van Prinsterer, grondlegger van de Chr. sociale politiek, bestuurder uit de begintijd (1850). Ook heeft hij bijgedragen aan de cultuur van debat en oppositie. Elk boekje bevat  diverse essays en interviews over belangrijke thema’s, kleine stukjes van verschillende auteurs. Om afzonderlijk te lezen. Lees wat jouw interesse heeft.  Het is uiteraard geschreven  voor ChristenUnie politici, maar vast wel waardevol om daar eens kennis van te nemen, 

De boekjes zijn niet nieuw, ze komen uit mijn boekenkast, dus heel duurzaam hergebruikt. Ook waterloos geproduceerd, gedrukt met  plantaardige inkt op gerecycled papier.                                       

Ik heb een beetje gekozen wat wellicht zou passen, maar voel je vrij om ze uit te wisselen met elkaar.

11 boekjes, de  titels:

 • Migratie: gastvrijheid zonder grenzen? (voor het CDA) - Elke grens heeft een andere kant.

 • Economische ongelijkheid: eerlijk zullen we alles delen? (voor  VVD) - Grote vermogensongelijkheid is voor niemand een feest.

 • Klimaatverandering: vuur aarde lucht en water (GroenLinks) - milieu gaat ook over macht.

 • Religie: kwestie van Politiek (D66) - we moeten anderen meer rechten geven dan we zelf opeisen.

 • Betrouwbare overheid: leuker kunnen we het niet maken (BOB) - schild voor de zwakken, recht van de sterkste, roversbende?

 • Abraham Kuyper: 100 jaar later (PvdA) - Kuijpers waardering van het socialisme

 • Vergrijzing: vitale ouderen (GBO) - onze wetgeving is niet ingesteld op vitale ouderen

 • Wankele wereld: Multilaterale stelsel  (College) - (verdrag, overeenkomst, handelssysteem tussen meer partijen/zoals EU)

 • Kunstmatige Intelligentie: computer says NO (organisatie/gemeentesecretaris): controle is goed ,vertrouwen is beter

 • Prestatiedruk (Griffie): we zijn allemaal tekortige wezens,  eindelijk een mens zoals ik!

 • Werk in de toekomst (Bodes): een wereld zonder werk? Nemen de robots het over? Waarde van werk in de toekomst.

Tot slot: Dank aan de leden van de ChristenUnie en allen die hun stem hebben gegeven.  Speciaal bedanken wil ik ons bestuur, Jan, Harry, Marian, en Arie, en  alle fractiegenoten van alle afgelopen jaren, die mij hebben ondersteund,  maar uiteraard ook mijn huidige fractie, Gerdien, Rick en Arjan. 

En in het bijzonder wil ik  mijn man Jos bedanken, die altijd achter mij heeft gestaan en na elke avond, ook als ik vaak héél laat thuis kwam, mij opwachtte met een drankje, en tijd had om mijn verhaal aan te horen.

Nogmaals, Allemaal hartelijk dank, en Van harte veel wijsheid en  Gods zegen toegewenst.

hannyafscheid

« Terug