Groene daken als eis voor het nieuwe sportcentrum Elst door amendement ChristenUnie

Zonnepanelenvrijdag 08 oktober 2021 11:31

Bij de raadsvergadering van 5 oktober werd er gestemd over het nieuwe Multifunctionele Sportcentrum (MFSC) in Elst. Voor dit nieuwe complex in Westeraam heeft de ChristenUnie, mede met GroenLinks, D66 en de PvdA een geamendeerd besluit voorgesteld waarin een groen dak binnen de financiƫle kaders een eis is en niet alleen een wens. Dit amendement is raadsbreed aangenomen.

Groene daken dragen bij aan een schonere lucht, vermindering van wateroverlast, meer biodiversiteit en een langere levensduur van het dak. Daarnaast dragen groene daken bij aan het aanzienlijk verlagen van de energievraag van een gebouw. In de zomer is er door groene daken minder koeling nodig en in de winter minder verwarming. Voor gebruikers betekent dat een lagere energierekening en bovendien meer comfort. Inzet van een groen dak en zonnepanelen versterkt elkaar, wat groene daken een geschikt middel maken om de gebouwde omgeving klaar te stomen voor een aardgasvrije toekomst.

In 2019 werd er al een motie aangenomen waarin de ChristenUnie het college opriep om bij nieuwbouw en renovaties serieus rekening te houden met groene daken in ontwikkelplannen. De ChristenUnie is dan ook blij met de unanieme ondersteuning voor dit amendement vanuit de gemeenteraad.

Burgerlid Rick Veijer had dit amendement voorbereid: "Doel van dit amendement is tweeledig; enerzijds willen we hierdoor invulling geven aan onze voorbeeldfunctie als gemeente om duurzaamheid en klimaatadaptatie aan te pakken. Anderzijds willen we door inzet op een groen dak ook een goede investering doen die op langere termijn de kosten voor het MFSC zal verlagen."

Een mooi laatste wapenfeit van fractievoorzitter Hanny van Brakel, als afsluiting van ruim 15 jaar gemeenteraad.

« Terug