Hanny van Brakel ontvangt eerste uitgave Handboek voor Raadsleden

IMG_3221.JPGmaandag 20 september 2021 14:16

Op 17 september werd op drie plekken in het land het Handboek voor Raadsleden overhandigd. Het Handboek geeft lokale volksvertegenwoordigers handvatten bij de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden. Handige checklisten, praktische tips van ervaren raadsleden, raadsgriffiers, wethouders en burgemeesters.

Hanny van Brakel heeft een bijdrage aan het boek geleverd over haar rol als plaatsvervangend raadsvoorzitter en nestor van de raad. Op die manier kunnen ook na haar afscheid als raadslid nieuwe raadsleden en bestuurders leren van haar verhaal en tips. Meer over de inhoud van het boek lees je via deze link.

Hanny zei onder andere in haar dankwoord:"Ik ben heel vereerd dat ik gevraagd ben om intermezzo 20 te schrijven over het waarnemend raadsvoorzitterschap. En ik ben trots op de bijlage nr. 18 over het stuk 'raadsrapporteurs bij Verbonden partijen'. Dit raadsvoorstel is unaniem aangenomen in onze raad en er is hard aan gewerkt door Gerdien Maaijen en Elbert Elberts met ondersteuning van de organisatie. Het is heel compleet en volledig en een mooi voorbeeld voor andere gemeenteraden om over te nemen omdat de grip op verbonden partijen voor veel gemeenteraden een lastige is."

20210917 boek

De gemeenteraad in Overbetuwe werkt al een tijdje met benoemde raadsrapporteurs. Dit zijn raadsleden die bepaalde Verbonden Partijen extra goed volgen en de gemeenteraad op de hoogte houden van ontwikkelingen. Meer over dat initatiefvoorstel lees je bijvoorbeeld via deze link.

« Terug