ChristenUnie hecht waarde aan insprekers voor ontwikkeling Land van Tap

Kerk Elstdonderdag 08 april 2021 09:46

Op de politieke avond van 6 april was de voorbereidende vergadering over de ontwikkelvisie Land van Tap (Centrum Elst). Dit gebied is nu geheel in gebruik als parkeerplaats, maar is bedoeld voor woningbouw en parkeren. De ChristenUnie hecht veel waarde aan de inspreekreacties en brieven die binnen zijn gekomen en heeft daarom een aantal vragen gesteld.

De nota van uitgangspunten 2009 en het beeldkwaliteitsplan 2010 moest nodig geactualiseerd worden. Daarom is er de afgelopen tijd met omwonenden een plan gemaakt voor de invulling hiervan met aandacht voor woningbouw, groen en parkeren. Desondanks waren er op deze vergadering veel inspreekreacties, mails, brieven en filmpjes. Er is met name veel zorg van ondernemers en zorgpartijen in het centrum in verband met verlies van parkeerplaatsen. 

Het vernieuwde plan ziet er wat betreft de ChristenUnie goed uit, al hebben wij nog een aantal vragen gesteld over de ontsluiting naar de Rijksweg, achteruitgangen van bewoners van de Wagemakersstraat, de archeologische waarde en de bouwhoogten. Zo vroeg raadslid Hanny van Brakel onder andere waarom er nu is gekozen voor 4 bouwlagen, tegen de voorkeur van omwonenden in. Een recept voor het wegnemen van draagvlak.

Er zijn 3 raadsleden van andere partijen die mede om die redenen amendementen gaan voorbereiden in concept en daarnaast zien we ook raadsbreed dat er meer tijd en geld nodig is voor besluiten over Land van Tap. Daarom is er ook raadsbreed steun om in de toekomst extra financiën beschikbaar te stellen wanneer er geen sluitende exploitatie is.

Meer weten over Land van Tap? Volg het op de site van de gemeente Overbetuwe.

« Terug