Interview uit HeterenSociaal met Gerdien Maaijen

gerdien.jpgmaandag 29 maart 2021 10:31

In HeterenSociaal worden de raadsleden uit Heteren geïnterviewd, onlangs was de beurt aan Gerdien Maaijen. Hieronder een weergave van het interview.

Heterens Burgerlid Gemeenteraad Overbetuwe

In 2008 stopte een Heterens commissielid van de ChristenUnie met het fractiewerk. Hij vroeg of ik interesse had om hem te vervangen. Ik was juist aan het bedenken hoe ik in mijn directe omgeving nog meer van betekenis kon zijn; door iets inhoudelijks te doen, iets dat zou aansluiten bij mijn kwaliteiten en talenten en wat ruimte zou geven om mezelf te ontwikkelen.

Omdat ik geen idee had wat commissielid zijn of fractiewerk inhield, heb ik een aantal maanden in de fractie meegedraaid ter oriëntatie. In de fractie komen allerlei onderwerpen aan bod; het gaat over waar ik woon en leef. Over (groepen) mensen van oud tot jong, bouwplannen van klein tot groot, sport, natuur en recreatie. En over relaties, inhoud en processen. Allemaal dingen die goed aansluiten bij waar ik initieel naar op zoek was en bij wie ik ben. En er is in deze - destijds totaal onbekende - wereld meer dan genoeg ruimte om te ontwikkelen. In mei 2009 werd ik benoemd als commissielid ruimte en na een korte stop na de verkiezingen van 2014 heb ik het fractiewerk in maart 2016 weer opgepakt. Tot op de dag van vandaag doe ik het nog steeds met veel energie en inzet. Commissieleden heten inmiddels burgerleden.

Wat ik doe als burgerlid van de gemeenteraad? In gesprek zijn met belanghebbenden over onderwerpen die aan de orde komen in de vergaderingen van de raad, of over zaken die voor bewoners van belang zijn en nog niet op de radar van de gemeenteraad zijn (bijvoorbeeld het sportveld Julianaweide). Informatie verzamelen en debatteren in officiële voorbereidende vergaderingen, om een standpunt te bepalen voor het besluit (bijvoorbeeld destijds de nieuwbouw van de Beemdhof en recent het Hart van Heteren). Schrijven van amendementen (wijziging van besluiten) en moties (bijvoorbeeld concrete verzoeken of opdrachten aan het college), zoals recent bijvoorbeeld op initiatief van Cécile rond het sportveld Julianaweide. Of uitwerken van een volledige raadsvoorstel om iets te realiseren wat afwijkt of waar nog niet aan wordt gewerkt, bijvoorbeeld hoe de raad zich organiseert in samenwerking met anderen gemeenten. En vervolgens draagvlak zoeken voor amendementen, moties en initiatiefvoorstellen bij raadsleden van andere partijen en met hen overleggen, want initiatieven kunnen alleen worden uitgevoerd als een meerderheid van de gemeenteraad ermee instemt. Ook neem ik deel aan raadswerkgroepen, waarin een afvaardiging van de gemeenteraad gezamenlijk zelf thema's onderzoekt en voorbereidt, bijvoorbeeld met betrekking tot de invoering van de nieuwe omgevingswet.

Als inwoner van Heteren probeer ik goed - en waar mogelijk ook actief - betrokken te zijn bij wat er in ons dorp gebeurt. Die informatie deel ik ook met mijn fractiegenoten. Informatie vanuit verschillende belangen en gezichtspunten is belangrijk voor creëren van draagvlak en verrijkt besluitvorming. Als burgerlid van de Gemeenteraad van Overbetuwe probeer ik even goed geïnformeerd te zijn over wat er in de andere dorpen speelt.

Kortom, een burgerlid doet bijna alles wat een raadslid, als democratisch gekozen volksvertegenwoordiger, ook doet, behalve deelnemen aan de raadsvergadering zelf. Zeker voor een kleine fractie zijn burgerleden belangrijk, want de hoeveelheid van het raadswerk is hetzelfde voor grote en kleine fracties. Dus, hoe kleiner de fractie, hoe meer werk er gedaan wordt per persoon.

In de volgende nieuwsbrief van HeterenSociaal komt Cecile de Boer aan het woord (PvdA raadslid, te zien op de foto), waarmee ik samen op de foto sta tijdens HeterenDOET 2018. Ook al vertegenwoordigen we allemaal andere partijen, wordt er ook in de gemeenteraad op allerlei onderwerpen tussen verschillende raadsfracties samengewerkt, in het belang van onze inwoners.

Toevallig stond er dit weekend een mooi interview met Gerdien in het FD, klik op de link om dit te lezen: Als eerste van de familie naar het hbo of de universiteit

gerdienFD.jpg

« Terug