Hanny van Brakel dient initiatiefvoorstel in voor raadsrapporteurs Groene Metropoolregio

DSC_8051_1[1].jpgzaterdag 27 februari 2021 16:14

Om grip te houden op samenwerkingsverbanden, werkt de gemeenteraad in Overbetuwe al een tijdje met benoemde raadsrapporteurs. Dit zijn raads- en burgerleden die bepaalde Verbonden Partijen extra goed volgen en de gemeenteraad op de hoogte houden van ontwikkelingen. Ook kunnen zulke raadsrapporteurs namens de gemeenteraad afgevaardigd worden om communicatie tussen de gemeenteraad en een Verbonden Partij de coördineren. De ChristenUnie heeft daarover samen met de PvdA een initiatiefvoorstel geschreven, wat als bijzonder instrument gezien kan worden.

Gemeenten werken onderling veel samen op gemeenschappelijke thema's. Hierdoor hoeven bepaalde taken niet door iedere gemeente apart uitgevoerd te worden. Zulke samenwerkingsverbanden worden Verbonden Partijen genoemd en de vastlegging van de samenwerking heten Gemeenschappelijke Regelingen. In Gemeente Overbetuwe wordt toezicht en handhaving op het gebied van bouw en milieu bijvoorbeeld uitgevoerd door de Omgevingsdienst Arnhem (ODRA). Een ander voorbeeld is het WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland (WSP), waar werkzoekenden met een uitkering, een arbeidshandicap of jongeren die moeilijk aan werk komen, worden verbonden met mogelijke werkgevers in regio.

Recent is de Verbonden Partij Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen opgericht. Dit is een samenwerking tussen 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, waarin bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt met betrekking tot wonen in regio. Ook geeft deze samenwerking meer slagkracht voor profilering en positionering van de gezamenlijke gemeenten in Den Haag en Brussel, bijvoorbeeld om subsidies te krijgen. De komende tijd zal deze samenwerking meerdere regioprojecten voorstellen aan deelnemende gemeenten. Gemeenten kunnen aan projecten meedoen, als die passen binnen de lokale visie. Deelname aan zulke projecten zal ook financiële bijdragen vragen.

Het is belangrijk dat de gemeenteraad van Overbetuwe binnenkort goed geïnformeerd kan besluiten over deelname aan projecten vanuit de Groene Metropoolregio. De ChristenUnie heeft daarom, in samenwerking met de PvdA, een voorstel geschreven om het raadsrapporteurschap in Overbetuwe verder te organiseren. Het voorstel geeft meer duidelijkheid over de algemene verantwoordelijkheden en benoemingsproces van raadsrapporteurs en het prioriteren van Verbonden Partijen. Tegelijkertijd wordt voorgesteld om raadsrapporteurs te benoemen voor de Groene Metropoolregio in combinatie met een concrete opdracht voor deze raadsrapporteurs. ChristenUnie-burgerlid Gerdien Maaijen is kandidaat-raadsrapporteur voor de Groene Metropoolregio.

Over het algemeen worden de meeste raadsbesluiten genomen op basis van voorstellen door het College van Burgemeester en Wethouders. Het is daarom bijzonder als de gemeenteraad besluit over een initiatiefvoorstel van politieke partijen. Ter referentie heeft de gemeenteraad bijvoorbeeld op 8 mei 2012 een initiatiefvoorstel van de Christen Unie (agendapunt 9) aangenomen omtrent het thema 'Preventie van seksueel misbruik van minderjarigen in het vrijwillige jeugdwerk'.

De gemeenteraad van Overbetuwe zal in de raadsvergadering van 23 maart 2021 besluiten over dit nieuwe initiatiefvoorstel. Op basis van het voorstel (relevant stuk 1) en overige documentatie, wordt dit besluit voorbereid tijdens de politieke avond op 10 maart. Iedereen is van harte welkom om deze vergaderingen vanuit huis te volgen via de uitzendingen op de site van de gemeente.

« Terug