Drie zaaldelen voor Wanmolen Zetten

Contract tekenenwoensdag 24 februari 2021 05:34

In februari 2018, net vóór de vorige gemeenteraadsverkiezingen, nam de gemeenteraad een besluit over de ontwikkelrichting voor De Wanmolen in Zetten. Dat het voor de verkiezingen op de agenda stond, was mede naar aanleiding van een motie door het CDA in november 2017.

 

De insteek van het College van Burgemeester en Wethouders in februari 2018 was dat een scenario met drie zaaldelen niet haalbaar zou zijn; de verwachting was dat de gebruikersaantallen en -prognoses van verenigingen onvoldoende dekkend zouden zijn en dat hoge meerkosten voor een derde zaaldeel niet in verhouding zouden staan tot het voordeel ervan. De ChristenUnie heeft destijds een amendement ingediend om een scenario met drie zaaldelen in ieder geval tóch te laten onderzoeken. Een meerderheid van de raad stemde toen in met ons amendement.

Op 23 februari 2021 besluit de gemeenteraad over de toekomst van De Wanmolen. Verenigingen in Zetten hebben hard gewerkt om te zorgen voor solide gebruikersaantallen en -prognoses, als onderbouwing voor een derde zaaldeel. Hoewel er nog steeds aanzienlijke meerkosten voor een derde zaaldeel zijn, blijken deze extra kosten in verhouding mee te vallen. Op basis van deze twee overwegingen dient een ruime meerderheid van de gemeenteraad een amendement in bij agendapunt 15a om drie zaaldelen in De Wanmolen mogelijk te maken. Dat is goed nieuws voor Zetten en de Zettense verenigingen! Het is mooi om te constateren dat ons amendement van drie jaar geleden, dit positieve besluit voor een groot deel mogelijk maakt.

 

« Terug