Schriftelijke vragen over structureel betrekken jeugd

Studenten samenwerking.jpg
Gerdien Maaijen.JPG
Door Gerdien Maaijen op 1 november 2023 om 10:00

Schriftelijke vragen over structureel betrekken jeugd

Gerdien Maaijen heeft namens de ChristenUnie-fractie schriftelijke vragen gesteld om meer inzicht te krijgen in wat de gemeente inmiddels in gang heeft gezet in het kader van jeugd (structureel) betrekken bij beleid.

Gerdien:"Bijvoorbeeld Speaking Minds geeft daar vorm aan waar we als gemeente bij aan zouden kunnen sluiten of van kunnen leren om zelf iets soortgelijks op te zetten. Jeugd heeft een frisse blik, daar kunnen we van leren, nog los van dat besluiten van de gemeenteraad van invloed zijn op jeugd en op hun toekomst."

De gemeenteraad neemt besluiten die consequenties hebben voor onze huidige jonge inwoners, die in Overbetuwe opgroeien en daarna (zelfstandig) in Overbetuwe (kunnen) wonen en leven. Speaking Minds bestaat sinds 2016 en is opgericht door Save the Children, Defence for Children en Stimulansz. De methode is samen met jongeren ontwikkeld en door Movisie erkend. Voor een traject worden jongeren benaderd via onder andere regionale mbo’s, vmbo’s en praktijkonderwijs. Zij worden vervolgens gekoppeld aan beleidsmakers van de gemeente. De gemeente komt met een gerichte hulpvraag op het gebied van armoede en schulden, veilig opgroeien, inclusie of klimaat. Hier buigen de jongeren zich over en krijgen begeleiding van ervaren trainers. Jongeren denken, praten en discussiëren actief mee met de beleidsmakers. Aan het eind van een traject brengen de jongeren een advies uit naar de gemeente, de school en andere geïnteresseerden. Dit advies wordt vervolgens meegenomen in het maken van beleid.

Onze vragen.

  1. In hoeverre is het college bekend met Speaking Minds?
  2. Welke (on)mogelijkheden ziet c.q. welke overwegingen heeft het college bij/over samenwerking met Speaking Minds voor Overbetuwe als het gaat om gerichte hulpvragen voor input van jongeren op beleid over armoede en schulden, veilig opgroeien, inclusie of klimaat?
  3. Speaking Minds benadert jongeren via onder andere regionale mbo’s, vmbo’s en praktijkonderwijs. In Overbetuwe is ook andere onderwijs aanwezig waarmee soortgelijke samenwerking mee te zoeken is. Wat heeft het college tot nu toe gedaan om rechtstreeks met onderwijsinstellingen in Overbetuwe in gesprek te gaan over dergelijke samenwerking?
  4. In hoeverre is het college bereid om met Speaking Minds kennis te maken en in gesprek te gaan over mogelijke samenwerking?

Schriftelijke vragen op iBabs